Year: 2009
HTML, CSS
Online

Web: zenskestudije.org.rs

Udruženje građana “Ženske studije i istraživanja” (ŽSI) je nestranačko samostalno udruženje građana koje proučava, istražuje, unapređuje i poboljšava društveni položaj žena.

ŽSI ima za cilj da:
– proučava i istražuje društveni status žena u umetnosti, kulturi, nauci, istoriji i sl;
– artikuliše interese, stavove i specifičnosto žena;
– unapređuje i produbljuje stručnu i pedagošku aktivnost vezanu za društveni status žena.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „Ženske studije i istraživanja” bavi se sledećim delatnostima i temama:
– Organizovanjem tematskih predavanja prema utvrđenom programu rada;
– Organizovanjem simpozijuma, konferencija, javnih tribina, edukativnih radionica i drugih oblika razmene iskustva;
– Istraživanjem društvenog položaja žena;
– Sakupljanjem informaciono-dokumentacione građe i knjižno-časopisnog fonda;
– Izdavanjem publikacija vezanih za ostvarenje ciljeva i zadataka Udruženja.

Ženske studije i istraživanja