„Lex Homeless“ se sastoji iz tri čina i odvija se na Vašarištu, mestu koje predstavlja simbol zemlje u kojoj čovek već jeste. Vašarište se nalazi svuda. To je metafizički uslov, prvi korak da se konkretno ne vezuje za bilo koje mesto i da se ispriča priča koja predstavlja zajedničko ogledalo za sve ljude ovog sveta. Koristeći šekspirovske elemente za izgradnju fabule, dva beskućnika, pravno nevidljiva, zaboravljena ratnika 90ih prošlog veka, umesto predstavljanja čoveka kao opšteg pojma, grade likove koji su impersonalizovani i dosta hiperbolisani. Rukovodeći se sopstvenim iskustvom ospoljili su status UZBUNJIVAČA. Jednostavna fabula koja govori o vlasti, zavereništvu, izdaji, mnogobrojnim masakrima, je samo temelj poruke da je čovečja glupost večna. Karikirajući čoveka kao biće i predstavljajući ga kao lutku mehaničkih pokreta i postupaka, kao igru „balkanskih zveri!“ personalizovanu u dva krucijalna lika NAROD I VLAST,  kroz univerzalni arhhetipski odnos moći dominacije nad inferiornim abdiciranjima, likovi prikazuju ečnu pohotu, proždrljivost, niskost nagona utemeljenih u tiraniju kao i patriotizam i ideal ljudi koji su dobro večerali.

Lex Homeless

Year: 2020.
Runtime: 1 12′

Director: Zoran Tairović
Screenplay: Zoran Tairović
Editing: Zlatko Zlatković
Camera: Mirko Todorović, Zlatko Zlatković
Sound recording: Lazar Živanac
Sound design: Lazar Živanac
Color correction: Zlatko Zlatković, Darko Maletin
Music: Zoran Tairović
Producer: Zoran Tairović
Production: Interkulturalni teatar III/40