Ko bi rekao da sudbina velikog i moćnog Dunava, reke koja protiče kroz deset evropskih zemalja i na čijim obalama živi oko 80 miliona ljudi, zavisi od pritoka, sićušnih rukavaca i bara. Takva je i bara Semenječa, na tromeđi Srbije, Hrvatske i Mađarske. Zbog bara poput ove Dunav zovu Amazonom Evrope. Skrivena u šumama, daleko od glavnog toka reke, bare su osnov jedinstvenog ekosistema Dunava. One su dom za stotine biljnih i životinjskih vrsta. Nažalost, barama je potrebna naša pomoć.

Year: 2013.
Runtime: 4′ 41”

Director: Dragan Gmizić
Screenplay: Dragan Gmizić
Editing: Zlatko Zlatković
Camera: Silard Kovač
Music: Boris Kovač
Producer: Dragan Gmizić
Production: Greenfield produkcija