Dokumentarni film „Papirnati život“ prati jedan dan romske porodice, sakupljača sekundarnih sirovina, nastanjenih u naselju Crvena zvezda u Nišu. Prateći njihove aktivnosti- sakupljanje starog gvožđa i hartije, njihovo razvrstavanje, porodični ručak, kao i njihove svakodnevne razgovore dobijamo sliku o načinu na koji oni preživljavaju i teškoćama koje imaju. I pored objektivno teške materijalne situacije, dobijamo sliku o jednoj složnoj porodici gde vladaju solidarnost i topli međuljudski odnosi.

Film dramaturški funkcioniše na tri ravni. U prvoj to je dokumentarni zapis o jednom danu porodice. U drugoj, kroz intervjue sa članovima porodice to je priča o položaju Roma, radu maloletne dece i njihovoj eksploataciji. U trećoj ravni, kroz razmišljanja glavnog junaka Đulijana, to je poigravanje sa stereotipima o Romima, romskoj kulturi i „usudu“, dakle stereotipima koji postoje o romskoj zajednici.

Year: 2017.
Runtime: 30′

Director: Zoran Tairović
Screenplay: Zoran Tairović
Editing: Filip Markovinović
Camera: Mirko Todorović, Daniel Toader
Sound recording: Lazar Živanac
Sound design: Lazar Živanac
Color correction: Zlatko Zlatković
Graphic design: Zlatko Zlatković
Producer: Jovana Manojlović
Production: Intercultural Theater III/40